Dự án du lịch, giải trí có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD mới đủ điều kiện mở casino